Pomiary kamerą termowizyjną - termowizja

Termografia stała się niezastąpioną metoda pomiarową wykorzystywaną w diagnostyce maszyn, urządzeń oraz obiektów, jest wykorzystywana do badań diagnostycznych w elektroenergetyce, energetyce cieplnej, budownictwie,  weterynarii i innych dziedzinach przemysłu czy rolnictwa.

 

 

Zakres naszych prac w tym obszarze obejmuje:

 

  • diagnostyka pracy transformatorów, wyłączników, kondensatorów, bezpieczników, stanu izolatorów,
  • diagnostyka stanu technicznego sieci kablowych i napowietrznych.
  • diagnostyka urządzeń rozdzielczych, mostów szynowych
  • badania korpusów urządzeń energetycznych, silników, napędów
  • oraz wielu innych przedsięwzięciach, na podstawie rozkładu temperatury na powierzchni, można wnioskować o prawidłowości działania urządzenia.

 

Termogramy są wykonywane podczas normalnej pracy urządzeń bez konieczności ich wyłączania (zatrzymywania), z odległości od 50 cm do kilku metrów.

Po zakończeniu badań  klient otrzymuje kolorowy wydruk termogramów wraz z opisem w postaci papierowej i/lub elektronicznej.

 

W przypadku Państwa wątpliwości co do przydatności tej metody do diagnozowania problemu lub braku technicznych możliwości wykonania termogramów od naszych klientów nie pobieramy żadnych opłat.

Copyright © BioNet technology 2018