Pomiary oświetlenia

Pomiary oświetlenia ogólnego i stanowiskowego:

 

  •  Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,
  •  Pomiary oświetlenia pola zadania i pola otoczenia zadania,
  •  Pomiary oświetlenia ogólnego,
  •  Kontrola wskaźnika oddawania barw,
  •  Pomiar, współczynnika odbicia,

 

Pomiar oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

 

  •  Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego
  •  Pomiary równomierności oświetlenia awaryjnego
  •  Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego

 

Pomiar czasu działania oświetlenia ewakuacyjnego:

 

  •  Kontrola znaków- piktogramów ewakuacyjnych
  •  Weryfikacja oświetlenia z wymaganiami norm: PN-EN 1838, PN-EN 5017

 

 

Copyright © BioNet technology 2018